top of page

Tuyển dụng việc làm IT biết tiếng nhật

Chúng tôi đã giới thiệu thành công nhiều ứng viên Việt Nam cho các vị trí từ Quản lý, Điều hành, Trưởng đại diện, Quản lý cấp cao, Quản lý dự án và kỹ sư cho các vị trí CNTT: ... sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Backend Engineer (Ruby + Go)(Kỹ sư Backend Engineer)

IT company(Công ty IT)

Competitive

Full time

Tokyo, Japan

PM(Kỹ sư PM)

Offshore Company

$2,000 (Gross)

Full Time

Hanoi

PM・Business Analyst(Kỹ sư PM)

IT company(Công ty IT)

$1,500- (Gross)

Full Time

HCMC

Web Engineer(Kỹ sư Web Engineer)

Software company(Công ty Phần mềm)

$28,000-47,000 (Annual)

Full Time

Tokyo, Japan

Web Engineer(Ruby or PHP) Leader(Kỹ sư Web Engineer)

IT company(Công ty IT)

15-22 Trieu VND

Full time

Hanoi

BrSe(Kỹ sư BrSe)

Game company

$1,000 (Gross)

Full Time

HCMC

PM(Kỹ sư PM)

IT Company(Công ty IT)

$40,000-65,000 (Annual)

Full Time

Tokyo, Japan

Project Manager(Kỹ sư Project Manager)

System company

$1,000-3500 (Gross)

Full Time

HCMC

Web Engineer(Kỹ sư Web Engineer)

Cosmetic company

Competitive

Full Time

Remort-work

iOS Engineer(Kỹ sư iOS)

IT company(Công ty IT)

1000USD~3000USD

Full time

Teleworking

Chúng tôi có nhiều công việc CNTT. Hãy liên hệ với chúng tôi, để biết thông tin chi tiết và nhiều việc làm hơn nữa.

Uplode CV*

Nếu có thể bạn gửi lại giúp Grasp! CV Tiếng Nhật hoặc là Tiếng Anh, để bên Grasp! có thể hỗ trợ bạn tìm công việc phù hợp hơn nhe! Công ty Nhật sẽ yêu cầu CV tiếng Nhật hoặc là Tiếng Anh.

Cảm ơn đã liên hệ.

LIÊN HỆ VỚI Grasp!

IT inquiry
bottom of page